Aduan Reset Katalaluan

INFORMASI
SELAMAT DATANG KE SISTEM eHADIR
Kehadiran Pegawai / Anggota POLIMAS

Tatacara Penggunaan Terminal eHADIR

1. Waktu Masuk Kerja

- scan muka/ jari

- tekan check in


2. Waktu Balik Kerja

- scan muka/ jari

- tekan check out


3. Mohon jangan tekan Menu


lain pada terminal.

PERHATIAN !!!!
ELAKKAN DARI MEMAKAI MASK SEMASA PROSES IMBAS MUKA.

4. PERHATIAN !!!

MAKLUMAT MASA CHECK IN ANDA HANYA AKAN DIPAPARKAN PADA SISTEM eKEHADIRAN SELEPAS JAM 9.30 PAGI.


PENDAFTARAN KAKITANGAN PADA SISTEM DAN TERMINAL BIOMETRIK
PERHATIAN !!!!! UNTUK MAKLUMAN :-

ID staf yang baru di daftarkan pada terminal tertentu hanya akan

di aktifkan selepas 2 minggu di terminal-terminal yang lain.


PEMAKLUMAN BERKAITAN SISTEM eHADIR
Pada masa ini ruangan kiraan OT di dalam sistem masih belum boleh digunapakai.

Perkara ini juga telah di maklumkan semasa Kursus Penyelaras yang telah diadakan sebelum ini.

Oleh yang demikian, Kakitangan Jabatan perlu mengira OT secara manual dan mendapat kelulusan dari Penyelia masing-masing.


LOGIN DAN KATA LALUAN
Pengguna boleh login ke dalam sistem menggunakan

Login : Nombor Kad Pengenalan

Kata laluan default : abc123.

Sila tukar kata laluan setelah anda login ke dalam sistem bagi tujuan keselamatan.

JIKA TERLUPA KATALALUAN SILA HUBUNGI PENYELARAS JABATAN UNTUK RESET KATALALUAN TERSEBUT.


TANGGUNGJAWAB PENYELARAS JABATAN
- Mendaftar kakitangan jabatan ke dalam sistem eHADIR.

- Mewujudkan/ mengemaskini jadual waktu kerja kakitangan jabatan.

- Mewujudkan pelulus bagi kakitangan jabatan ( bagi tujuan kelulusan hadir lewat @ pulang awal @ kursus /mesyuarat luar dll)

- Mengurus laporan kehadiran jabatan.

- Mendaftar muka dan cap jari kakitangan pada terminal eKehadiran.


TANGGUNGJAWAB KAKITANGAN POLIMAS
- Mewujudkan jadual waktu kerja sendiri.

- Kakitangan POLIMAS tidak boleh mengemaskini jadual waktu kerja tersebut.

- Hanya Penyelaras Jabatan sahaja yang dibenarkan untuk kemaskini Jadual Waktu Kerja.

- Kakitangan HKL perlu memasukkan alasan jika hadir lewat/ pulang awal/ kedatangan tidak lengkap/ tidak hadir untuk kelulusan.


TATACARA SEBELUM MEMASUKKAN TARIKH BERTUKAR/ BERSARA .
Jika terdapat staff yang akan bertukar keluar dari POLIMAS atau bersara.

1. Sebelum tarikh bertukar/bersara di masukkan ke dalam sistem.

2. Jika staff tersebut adalah Pelulus, mohon beliau untuk selesaikan proses kelulusan yang ada terlebih dahulu.

3. Selepas itu Peyelaras Jabatan perlu kemaskini kepada Pelulus baharu kepada staff yang berkaitan.

4. Setelah selesai Penyelaras Jabatan boleh masukkan tarikh bertukar/bersara ke dalam sistem.